Amdanom Ni

Amdanom Ni

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru Cyf. yn elusen gofrestredig (Rhif 1121666).

Rydym yn bartner rhwydwaith o Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yr elusen genedlaethol arweiniol yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn rhoi Gofalwyr a’r bobl maent yn cefnogi yng nghanol popeth rydym yn gwneud. Mae’n wasanaethau wedi’i deilwra i gwrdd anghenion unigol y Gofalwyr a’i theulu, yn gweithio gyda gwasanaethau cymunedol lleol eraill.

Cwrdd a'r Tîm

Uwch Dîm Rheoli

Alison Harries

Prif Swyddog Gweithredol

Erica Watts

Rheolwr Cyllid

Karen Samuel

Rheolwr Gweithredol/Cofrestredig

Joanne Silverthorne

Rheolwr Datblygu Gwasanaeth

Tîm Cynllunio Gofal

Julie Davies

Rheolwr Gofal
(Llanelli)

Lynne Mathias

Rheolwr Gofal
(Caerfyrddin)

Angela Rees

Uwch Gydlynydd Gofal
(Llanelli)

Sue Hough

Cydlynydd Gofal
(Ceredigion)

Kelly Thomas

Cydlynydd Gofal
(Caerfyrddin)

Julie Doran

Cydlynydd Gofal
(Llanelli)

Nicola Evans

Cydlynydd Gofal
(Llanelli)

Mary West

Cydlynydd Gofal
(Caerfyrddin)

Jessica Pilsworth

Cydlynydd Gofal
(Llanelli)

Leanne Lewis

Cydlynydd Gofal
(Caerfyrddin)

Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth Gofalwyr Sir Gâr

Cathy Boyle

Rheolwr Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr

Joanne Staley

Swyddog Gwybodaeth Gofalwyr

Marcia Vale

Cydlynydd Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth Gofalwyr

Dawn Walters

Swyddog Gofalwyr
Ysbyty Tywysog Philip

Ben Innocent

Swyddog Gofalwyr
Ysbyty Glangwili

Louanne Grace

Swyddog Materion Arian i Ofalwyr

Liz Edwards

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

Vanessa Buckler

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

Deborah Davies

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr

Samantha Singleton

Gweithiwr Allgymorth
Gofalwyr

Rhian Glynn

Gweithiwr Allgymorth
Gofalwyr

Laura Griffiths

Swyddog Gwybodaeth Gofalwyr

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Debbie Bence

Swyddog Datblygu
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Abby White

Cymorth Gweinyddol Buddsoddwyr Yn Gofalwyr

Gweithwyr Prosiect YAC/CEY

Andrew Spencer

Rheolwr Gwasanaeth Gofalwyr Plant
& Phobl Ifanc

Cat Hooton

Gweithiwr Prosiect
CEY

Tracey Jones

Gweithiwr Prosiect
YAC & CEY

Lucy Griffiths

Digyddiadau & Gweithiwr Allgymorth

Justine O’Shea

Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg

Rhys Evans

Gweithiwr Prosiect Ymgysylltu Addysg

Andrew Fewtrell-Smith

Cydlynydd Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid

Tîm Tu Allan I'r Ysgol

Melanie Griffiths

Cydlynydd Gofal y Tu Allan i’r Ysgol

Cyngor Budd-daliadau CATCH UP

Lorraine Thomason

Cydlynydd Gwasanaeth
Cyngor Budd-daliadau Lles

Bryan Jones

Gweithiwr Allgymorth
Budd-daliadau Lles

Susan Harries

Ymgynghorydd
Budd-daliadau Lles

Kayleigh Wilson

Ymgynghorydd
Budd-daliadau Lles

Staff Swyddfa a Gweinyddol

Demi-Lee James

Swyddog Cyllid

Ben Harries

Swyddog Data a Chyllid

Lauren Thomas

Swyddog Cyfathrebu / Swyddog Cymorth Adnoddau Dynol

Recriwtio ar y Gweill

Gweinyddwr Adnoddau Dynol

Yr Ymddiriedolwyr

I lawer o ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin a Sir Ceredigion, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru wedi bod yn achubiaeth – yn galluogi i ofalwyr cael amser i’w hunain, cyfle i gael bywyd eu hun trwy ofal amnewid o safon uchel er mwyn cadw gofal dros eu hanwyliaid.

Sylfaen Croesffyrdd yw’r ymddiriedolwyr, gan roi eu hamser a’u harbenigedd i arwain y sefydliad.

Yn siarad yng ngwobrau Above and Beyond, dwedodd Jonathan Rees, Swyddog Datblygu Gofalwyr yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin amdano’r ymddiriedolwyr, “over many years I’ve heard carers say ‘I don’t know what I’d do without Crossroads’. It was unthinkable to overlook these volunteers for their commitment, enthusiasm and expertise in developing services for carers.”

Ein Gwerthoedd

Ymddiriedaeth

Rydym yn deall mae’n wasanaethau dim ond yn ymateb i anghenion gofalwyr pan maen nhw’n ymddiried ni i ofalu dros y person maent yn cefnogi.

Cyfranogiad

Darparwyr gofal a’r bobl maent yn cefnogi sy’n gyrru datblygiad a dylunio gwasanaethau Croesffyrdd.

Ansawdd

Rydym yn sicrhau mae ein gwasanaethau o ansawdd uchel, hyblyg, ymatebol ac yn cadw gwella.

Argaeledd a Hygyrchedd

Rydym yn gweithio i wneud ein gwasanaethau ar gael ac yn hygyrch i lawer o ofalwyr a phobl maent yn cefnogi ac sy’n bosib.

Urddas a Pharch

Rydym bob amser yn trin darparwyr gofal a’r bobl maent yn cefnogi gydag urddas a pharch.

Gweithio am Newid

Rydym yn gweithio’n rhagweithiol gyda’r llywodraeth a gwneuthurwyr polisi ar lefel cenedlaethol a lleol er mwyn dylanwad deddfwriaeth ac ymarfer.

Cyfeillgar i’r Teulu

Rydym yn deall effaith ein gwasanaeth ar deulu a ffrindiau – nid dim ond y Gofalwr a’r person maent yn cefnogi – felly rydym yn cynllunio ein gwasanaethau gyda hun mewn meddwl.

Gweithio mewn Partneriaeth

Rydym yn cadw archwilio cyfleoedd i sefydlu prosiectau ar y cyd a pherthnasau gyda sefydliadau eraill a fydd yn gwella gwasanaethau i Ofalwyr a’r bobl maent yn cefnogi.

Dysgu

Rydym yn dysgu o ymarfer da eraill er mwyn gwella ein gwasanaethau am Ofalwyr a’r bobl maent yn cefnogi ac rydym yn annog eraill i ddysgu wrthym.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277