Cyfarfodydd Staff

Cyfarfodydd Staff

Cynhelir cyfarfodydd staff drwy dimau Microsoft ac mae recordiad o’r fideo ar gael isod.

Dylid eich hysbysu na ddylai staff, oherwydd cyfrinachedd, ganiatáu i unrhyw un y tu allan i’r sefydliad weld recordiadau fideo o gyfarfodydd staff-gan gynnwys unrhyw ffrindiau, teulu neu aelodau eraill o’r cartref.

Drwy ddefnyddio’r fideos hyn a’r dogfennau cysylltiedig rydych yn cytuno i’r amod hwn.

Cyfarfod Staff 26/11/2020

Cyfarfod Staff 24/09/2020

Cyfarfod Staff 29/07/2020

Cyfarfod Staff 27/05/2020

Yr enw trefniannol-KS (2)


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277