Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Beth yw Buddsoddwyr mewn Gofalwyr?

Mae cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn gynllun arobryn unigol i Hywel Dda a Chymru sy’n annog i bob meddygfa ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i fabwysiadu a hysbysu’r gwasanaethau ymarfer a chefnogaeth gorau i Ofalwyr.

Gall y gwasanaethau a chymorth yma cynnwys:

– Ymwybyddiaeth a hyfforddiant gofalwyr i bob aelod o staff

– Adnabod ac atgyfeirio Gofalwyr i wasanaethau cymorth lleol a hanfodol

– Deunyddiau hyrwyddo wedi ymddangos yn fannau aros ynglŷn â chefnogaeth a sut i gael mynediad i wasanaethau

– Cysylltu gydag asiantaethau allanol er mwyn cefnogi Gofalwyr yn well

– Ymrestru adborth Gofalwyr mewn i gwelliadau yn y Feddygfa

– Gwella iechyd a lles Gofalwyr

Am ragor o wybodaweth am y gynllun cysylltwch â Debbie trwy e-bost ar investorsincarers@ctcww.org.uk neu trwy cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gâr ar 0300 0200 002.

Fel arall, gwelod isod:


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277