Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2021

Bob blwyddyn, mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn ein helpu: sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau, rhoi gwybod i ofalwyr ble i gael help a chefnogaeth ac i godi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.
Canolbwyntiodd Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2021 ar godi ymwybyddiaeth o hawliau gofalwyr di-dâl.

Trefnodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru (YGCGC), mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth Gofalwyr (RGCG) a Chyngor Sir Gaerfyrddin, ddigwyddiad dathlu i ofalwyr ym Mharc Y Scarlets. Pwrpas y digwyddiad oedd cydnabod y gwaith ymroddedig a’r ymrwymiad y mae gofalwyr di-dâl yn eu rhoi yn Sir Gaerfyrddin.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 25ain o  Dachwedd ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr a rhoddodd diwrnod llawn a chyffrous o gyflwyniadau a gweithdai gyfle i ofalwyr gael gafael ar wybodaeth arbenigol ynghyd â chyfarfod â gofalwyr eraill.

Wedi eu hymuno â llu o siaradwyr eleni, rydym yn falch o rannu rhai o’r cyflwyniadau i gyfeirio’n ôl atynt:

Bethan Davies, o Age Cymru Dyfed yn trafod Lwfans Gofalwyr

Adrian Nicholas o Hafal yn darparu awgrymiadau a chyngor i arbed arian

Hareithyddion Cyweirnod 2021

Anna Bird & Avril Bracey yn cyflwyno
“Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru a Diweddariad ar Wasanaethau Dydd / Darpariaeth Gofal Seibiant”

Beth Evans o Ofalwyr Cymru yn esbonio “Hawliau Gofalwyr”

Cyngor Sir Gâr yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i Ofalwyr gan yr awdurdod lleol a’i bartneriaid i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277