Gofal Cartref

Gofal Cartref

 

Rydym ni gyd yn jyglo bywydau prysur, ond os ydych yn edrych ar ôl câr neu ffrind sy’n dost, eiddil neu’n anabl, efallai rydych yn gweld yn anodd iawn i fyw bywyd eich hun. Gall Croesffyrdd helpu.

Gall edrych ar ôl eraill bod yn dasg heriol. Gall hyn gwneud effaith andwyol ar fywyd y gofalwr, fel rhoi’r gorau i swydd a bywyd cymdeithasol i gefnogi’r person maent yn gofalu drosodd. Er bod gymaint o ofalwyr yn gallu defnyddio gwasanaethau cymorth, mae gymaint yn brwydro ar ben ei hun heb gefnogaeth.

Rydym yn darparu gofal personol ac amnewid i blant ac oedolion gyda salwch neu anabledd; yn cynnwys anabledd corfforol, iechyd meddwl, anabledd dysgu, dementia, clefyd Alzheimer ac amodau eraill.

Mae pob aelod o staff wedi’u hyfforddi mewn mwyafrif agweddau gofal ymarferol ac yn deall agweddau emosiynol o ofalu. Maent yn caru eu gwaith a’u hyfforddiant, ac mae eu profiadau yn meddwl gallent ddeall beth mae gofalwyr a’r bobl maent yn cefnogi yn teimlo a beth maen nhw angen.

Mae pob aelod o staff wedi’i hyfforddi’n llawn mewn Trin â Llaw, Cymorth Cyntaf, Iechyd a Diogelwch, Rheoli Heintiau a Hylendid Bwyd, ac mae pob aelod wedi’i gwirio trwy Wasanaeth Datgelu a Gwahardd llawn a chyfredol.

Rydyn yn darparu gofal a chefnogaeth i unigolion yn y gymuned, sy’n caniatáu iddynt gadw byw un eu cartrefi. Gyda chynllun gofal wedi’i deilwra i anghenion yr unigolyn a gyda dros 30 blynedd o brofiad, gall gofalwyr ymlacio wrth wybod mae ei anwylyd yn cael ei gofalu drosodd.

Os hoffech drefnu gofal cartref neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar 01554 754957 neu e-bostiwch info@ctcww.org.uk


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277