Grŵp Cymorth Gofalwyr

Grŵp Cymorth Gofalwyr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Grwpiau Cymorth i Ofalwyr wyneb yn wyneb yn ôl ac yn cael eu cynnal yn y canlynol:

 

Llanelli Bob 3ydd dydd Iau’r mis 1pm-3pm yn Neuadd Lles Dafen, Parc Dafen, Llanelli, SA14 8LR.
Darperir lluniaeth. Rhaid archebu lle ymlaen llaw drwy ffonio neu e-bostio;
Debbie Davies: 07846 610849  /  Debbie.Davies@ctcww.org.uk
neu Rhian Glynn: 07375 257338 / Rhian.Glynn@ctcww.org.uk

Rhydaman Yn cyfarfod bob 3ydd dydd Mawrth y mis 11am-1pm yn Gateway Elim, Pantyffynnon, Rhydaman, SA18 3HL. Darperir lluniaeth. Rhaid archebu lle drwy ffonio neu e-bostio;
Liz Edwards 07817 676029  /  Liz.Edwards@ctcww.org.uk

Caerfyrddin Yn cwrdd bob dydd Iau 1af y mis 12pm-2pm yng Nghanolfan Magu, Cambrian Place, Heol Sant Ioan, Caerfyrddin, SA31 1QG. Lluniaeth ar gael i’w brynu ar y safle. Rhaid archebu lleoedd trwy ffonio neu e-bostio;
Vanessa Buckler: 07971 597290  /  Vanessa.Buckler@ctcww.org.uk


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277