Grŵp Cymorth Gofalwyr

Grŵp Cymorth Gofalwyr

Yng ngoleuni’r pandemig COVID-19, ni fyddwn yn cynnig ein ni fyddwn yn cynnig ein Grwpiau Cymorth Gofalwyr wyneb yn wyneb hyd nes y bydd yn ddiogel i wneud hynny, fodd bynnag, rydyn ni’n cynnal cyfarfodydd Zoom yn y cyfamser.

Ar y dyddiadau canlynon, pob dydd Iau am 11yb:

15fed o Ebrill, 13eg o Fai, 10fed o Fehefin, 15fed o Orffennaf, 12fed o Awst, 16eg o Fedi, 14eg o Hydref

Am fwy o fanylion gan gynnwys cyfarwyddiadau ymuno, cysylltwch â Ness ar 07971 597290 neu e-bostiwch vanessa.buckler@ctcww.org.uk

Byddwn yn ailddechrau cyfarfodydd wyneb yn wyneb cyn gynted ag y gallwn.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277