Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr Sir Gâr

GWASANAETH ALLGYMORTH GOFALWYR

Yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin

Wyt ti’n edrych ar ôl rhywun?

Mae gofalwyr yn edrych ar ôl teulu, ffrindiau neu gymdogion yn rheolaidd. Ni all y bobl yma ymdopi heb y cymorth hwn. Mae’r cymorth maent yn cynnig yn ddi-dâl.

Mae’r Gwasanaeth Allgymorth yn cynnig cymorth ymarfeol ac emosiynol i’ch helpu i ymdopi â’ch rôl gofalu ac i weithio tuag at wella eich lles. Gallwn ymweld â chi yn y cartref a darparu cymorth hyblyg o fewn amser i gwrdd â’ch anghenion.

https://ctcww.org.uk/carers-information/

Wyt ti’n teimlo o dan bwysau?

Gallwn helpu gyda:

  • Darganfod a chyfeirio at wasanaethau cymorth arbenigol
  • Cyngor ar Hawliau Gofalwyr
  • ‘Llywio’r system’ a mynediad at Asesiadau Anghenion Gofalwyr
  • Ceisiadau am Grantiau Gofalwyr neu gronfeydd llesiannol
  • Egwyliau seibiant

Rydym ni ar agor dydd Llun i ddydd Iau 9-5yh a dydd Gwener 9-4:30yh

Os am wybod mwy am ein gwasanaeth, cysylltwch â:

Teleffôn: 0300 0200 002
E-bost: info@ctcww.org.uk

Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277