Gwirfoddoli

GWIRFODDOLI CYFLEOEDD

Helpu ein defnyddwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth o leoliadau ledled sir Sir Gaerfyrddin

Rydym yn chwilio am bobl i ymuno â’n tîm gwirfoddolwyr bywiog, cyfeillgar ac ymroddedig. Beth bynnag fo’ch cefndir, os gallwch chi roi rhywfaint o amser rhydd i wirfoddoli gyda ni, gallwch chi ddod yn rhan bwysig o’r sefydliad a helpu i wneud gwahaniaeth.

 

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â darparu gwasanaethau i ofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt yn y lleoliadau a ganlyn:

  • Clybiau ieuenctid / plant
  • Gweinyddiaeth swyddfa
  • Clybiau Gwyliau
  • Gyrwyr
  • Teithiau dydd a seibiannau byr
  • Gardd Gymunedol

Os ydych chi’n teimlo yr hoffech chi wirfoddoli gyda ni, cysylltwch â ni!
Cydlynydd Gwirfoddolwyr / Mentoriaid Cymheiriaid, Andrew Fewtrell-Smith;
Ebost: andrew.fewtrellsmith@ctcww.org.uk      Ffôn: 0300 0200 002 / 07971 597373
Cyfeiriad: The Palms Unit 2, 96 Queen Victoria Road, Llanelli  SA15 2TH

Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277