Gyrfaoedd

Cyfleoedd Gyrfa gyda Ni

Credem mai ein henw da am ragoriaeth mewn gofal, ynghyd â ein hymrwymiad i staff sy'n gosod ni ar wahân o sefydliadau eraill ac sy'n gwneud ni yn lle gwych i weithio

Pam dylech weithio gyda ni:

Staff Cyfeillgar • Amgylchedd Gweithio Croesawgar • Oriau Gweithio Hyblig • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim • Tâl Gwyliau • Oriau dan Gontract • Cyfle i astudio Cymwysterau • Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni • Cerdyn disgownt NUS • Pensiwn Cyfrannol • Datblygiad Personol Parhaus • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr

Swyddi Gwag Cyfredol

Gwelwch isod ein rhestr o swyddi gwag cyfredol

Rydym hefyd yn hysbysebu swyddi gwag ar Indeed.com ac ar ein tudalen Facebook

Cysylltwch gyda ni dros e-bost ar hrenquiries@ctcww.org.uk am ragor o wybodaeth

Gweinyddwr Adnoddau Dynol

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer gofalwyr o bob oed. Rydym yn ceisio penodi gweinyddwr hawddgar a threfnus i weithio o fewn ein tîm Adnoddau Dynol.

Cyflog: £18,0655 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: 30 yr wythnos

Tymor: Tymor penoldol tan 31ain o Fawrth 2022 gyda’r bwriad o ymestyn

Dyddiad cau: 8fed Tachwedd 2021 (rydym yn cadw’r hawl i gau ceisiadau yn gynnar)

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: joanne.silverthorne@ctcww.org.uk

Rhif ffôn: 01554 754957

Swyddog Cyllid

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer gofalwyr o bob oed. Rydym am benodi unigolyn profiadol a llawn cymhelliant i ymuno â’n Tîm Cyllid.

Cyflog: £19,171 – £19,945

Oriau: 37 yr wythnos

Tymor: Parhaol

Dyddiad cau: 26 Hydref 2021

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: erica.watts@ctcww.org.uk

Rhif ffôn: 01554 754957

Gweithiwr Cymorth Gofalwyr

Rydym yn recriwtio!

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn elusen ddielw sy’n gweithio i gefnogi Gofalwyr Di-dâl yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Rydym yn chwilio am weithwyr o’r un anian i ymuno â ni fel ‘Gweithwyr Cymorth Gofalwyr‘ i helpu’r rhai mewn angen gan weithio yn y dydd, nosweithiau, a phenwythnosau – gallwn gynnig hyblygrwydd i chi ar ein rota, gan gynnwys swyddi llawn amser, rhan-amser ac i ffitio o gwmpas gofal plant.

Beth mae’r rôl hon yn ei olygu?

Byddwch yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi neu’n eu cynorthwyo i fynd allan yn y gymuned, gan ddarparu gwasanaethau gofal a helpu i gynnal eu lles a’u hannibyniaeth. Bydd angen car arnoch i ymweld â nhw, ond rydyn ni’n ad-dalu teithio dros swm penodol o filltiroedd (45c y filltir).

Does gen i ddim profiad yn ofal, oes ots am hynny?

Mae ein Gweithwyr Cymorth Gofalwyr yn mynychu cyfnod sefydlu cynhwysfawr ac yn cysgodi gydag aelodau staff profiadol eraill cyn darparu gofal yn unig, a chefnogir yr holl Weithwyr Cymorth Gofalwyr i gwblhau Lefelau 2 a 3 QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yr hyn sydd bwysicaf yw os ydych chi’n berson ymroddedig a gofalgar, yna rydyn ni am glywed gennych chi!

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a chroesawgar yn ogystal â;

  • Oriau Gweithio Hyblyg
  • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol – £17,893.20 y flywddyn, yn seiliedig ar amser llawn, ynghyd â chyfraddau tâl uwch ar benwythnosau a thasgau arbenigol
  • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim
  • Cyfle i astudio Cymwysterau a Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni
  • Tâl Gwyliau
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cerdyn disgownt
  • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr am ddim

Sut mae gwneud cais?

Isod yw’r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gyfer rôl Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr. Gallech lawr-lwytho ffurflen gais a danfon dros e-bost i hrenquiries@ctcww.org.uk

Fel arall, cysylltwch â ni os hoffech chi becyn cais gael ei anfon atoch drwy’r post.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277