Ystafell Hyfforddi

Llogi Ystafell

Sylwch:  Yng ngoleuni’r pandemig COVID-19, ni fyddwn yn cynnig ein gwasanaethau hurio ystafell hyd nes y bydd yn ddiogel i wneud hynny.

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi arweiniad i chi ar gyfer y dyfodol.

Llogi Ystafell yn The Palms, Llanelli

Mae gennym dwy ystafell sydd ar gael i logi yn Swyddfa Llanelli.

Mae ystafell cyfarfod/hyfforddi yn addas i tuag at 20 person wedi’i gosod mewn steil ystafell fwrdd neu lan i 30 person mewn steil theatr. Mae gan yr ystafell hon uwchdaflunydd wedi’i osod ar y nenfwd.

Bydd yr ystafell cyfarfod lai o faint yn gallu eistedd tuag at wyth person yn gyffyrddus am gyfarfodydd traddodiadol.

Rydym yn cynnwys cyfraddau cystadleuol i sefydliadau trydydd sector gyda lluniaeth wedi cynnwys yn y gost (te, coffi, llaeth, biscedi). Gall y ddwy ystafell cael ei fwcio am sesiynau bore neu brynhawn, neu am y diwrnod cyfan. Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch gyda chyfleusterau anabl a pharcio oddi ar y stryd yn gyfleus os mae’r maes parcio yn llawn.

Mae’r ystafell hyfforddi a’r ystafell fach yn adnodd gwych am eich cyfarfodydd ac yn gost effeithiol os ydych yn hyfforddi staff os nad oes gennech y cyfleusterau yn eich safle.

Mae’r ystafell fwyaf yn cael ei defnyddio gennym yn rheolaidd am hyfforddi ac yn cynnwys nodweddion defnyddiol sy’n cynnwys ardal lluniaeth, uwchdaflunydd, desgiau gweithio a ddigon o le am arddangosiadau ymarferol.

Cyfleusterau Ystafell Hyfforddi yn cynnwys:

Uwchdaflunydd wedi’i osod ar y nenfwd
Siart(au) troi
Darllenfa
WiFi am ddim
Te/coffi am ddim
Mynediad i lungopïwr
Mynediad i liniadur

Cyflesterau ystafell cyfarfod yn cynnwys:

Teleffôn
Siart(au) troi
WiFi am ddim
Mynediad i lungopïwr
Tea/coffi am ddim
Mynediad i luniadur

Llogi Ystafell yn Ty Myrddin, Caerfyrddin

Mae gennym ystafelloedd cyfarfod a chynhadledd ar gael yn ein Swyddfa Caerfyrddin.

Mae’r ystafell cyfarfod yn addas i tuag at 14 person mewn steil ystafell fwrdd a dros 20 mewn steil theatr.

Gall ein hystafell cynhadledd eistedd tuag at 20 person mewn steil ystafell fwrdd a dros 25 mewn steil theatr, ond mae modd symud byrddi yn rhwydd er mwyn cytuno â’ch anghenion.

Mae gan y ddwy ystafell uwchdaflunydd wedi’i osod ar y nenfwd.

Eto, rydym yn gynnig cyfraddau cystadleuol i sefydliadau trydydd sector gyda lluniaeth wedi’u cynnwys yn y gost (te, coffi, llaeth, biscedi). Gall yr ystafelloedd cael ei fwcio am naill ai sesiynau bore neu brynhawn neu am ddiwrnod llawn.

Mae’r lleoliad yn gwbl hygyrch gyda chyfleusterau anabl ac mae yna faes parcio cyhoeddus yn agos gan fod yna gofod cyfyngedig ym maes parcio’r swyddfa.

Cyflesterau ystafelloedd Cyfarfod a Chynhadledd yn cynnwys:

Uwchdaflunydd wedi’i osod ar y nenfwd
Siart(au) troi
WiFi am ddim
Te/coffi am ddim
Mynediad i lungopïwr
Mynediad i liniadur

Diddordeb mewn bwcio un o’m hystafelloedd?

Llanelli – Cysylltwch gyda ni dros deleffon ar 01554 754 957 neu drwy e-bost ar crossroads@ctcww.org.uk

Carmarthen – Cysylltwch gyda ni dros deleffon ar 01267 220 046 neu drwy e-bost ar crossroads@ctcww.org.uk


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277